גוש עציון

כאן יבואו פירות עיון ולימוד מחקר וחינוך בנושא מורשת גוש עציון – מאמרים, חוברות, הרצאות מוקלטות, תיאור ספרים וחוברות שפרסמתי ועוד.

מי היה מוֹש – משה זילברשמידט – מפקדו האחרון של גוש עציון בתש"ח, 1948

על דמותו של מוש - משה זילברשמידט, מפקדו האחרון של גוש עציון במערכה בתש"ח, 1948. תגובה לפרסום שמנסה לגמד את מוש ופוגע בו ובלוחמי גוש עציון.

אנו ושכנינו בהר חברון – יהודים וערבים בגוש עציון

מסכת יחסי שכנות מורכבת שוררת בין מתיישבי גוש עציון לדורותיהם לבין ערביי הסביבה. יחסי אחווה ורעות לצד עיונות, התנכלויות ומערכה כבדה.

אנשי סלע – גוש עציון | הר שדה בית

שמח לבשר שספרי החדש, אנשי סלע, המספר את סיפורו של גוש עציון, ראה אור זה עתה. פורמט אלבומי, 190 עמודים

מקורות לבירור השקפתו הקיבוצית-דתית של שלום קרניאל

אוסף מקורות מדברי שלום קרנאיל לבירור משנתו הקיבוצית דתי, אותה יישם כמחנך בשומר הדתי בפולין וכמגשים בכפר עציון

דרך האבות – מסע לכפר עציון

סקירה על ספרה של חנה נוסבוים רוזן - המספר את סיפור מסעם של הוריה, שלמה ורחל, משדלץ שבפולין לכפר עציון.

"רבותי ההיסטוריה חוזרת" – מורשת כפר עציון ותל חי

שתי פרשיות מכוננות בתולדות ישראל - תל חי וגוש עציון. דמיון מפתיע ביניהן בשורה של רכיבים.

סיפורו של "הבונקר" בכפר עציון

סיפורו של "הבונקר" - בחוות הנזירים הגרמנים, בה השתכנו חברי קבוצת אברהם, מייסדי כפר עציון. בקרב האחרון היו בו הפצועים וצוות רפואי. ושם נפלו בקרב האחרונים בקרב האחרון, ד' באייר תש"ח. לימים נחשף ומעליו הוקם מרכז הנצחה ומורשת.

גוש עציון לא הופקר במלחמת העצמאות

בניגוד לפרסומים שגויים, גוש עציון לא הופקר במלחמת העצמאות. מאמר זה מבקש להעמיד דברים על דיוקם ולמנוע פגיעה בכבוד הנופלים ובהנהגת היישוב.

המקורות הרוחניים והתנועתיים של חברי קיבוץ כפר עציון

מה היו מקורות היניקה מהם שאבו חברי קיבוץ כפר עציון את מסכת הערכים שהניעה אותם לאורחות חייהם, להתיישבות ולמערכה בגוש עציון.