חוויות מכוננות

לקט חוויות מכוננות ומעצבות

לקט חוויות חיים מכוננות ומעצבות שחוויתי במהלך שנות חיי. בתמונה -התפילין שירשתי והשופר שקיבלתי.