פרסומים – ספרים וחוברות

אנשי סלע – גוש עציון | הר שדה בית

שמח לבשר שספרי החדש, אנשי סלע, המספר את סיפורו של גוש עציון, ראה אור זה עתה. פורמט אלבומי, 190 עמודים

שורשים בהר – ארבעים שנה בגוש עציון

תמצית סיפורו של גוש עציון מראשית ההתיישבות היהודית באזור בשנת 1927 ועד השיבה לגוש עציון, 1967