עם ישראל וארץ ישראל

"מה הטעם פתח בבראשית?" – לבירור פירושו של רש"י ל"בראשית"

מה פשר בחירתו של רש"י לפתוח את פירושו לתורה בעניינה של ארץ ישראל. ומה עולה מעיון בדבריו באשר ליחס בין עם ישראל וארץ מולדתו.

ראשית צמיחת גאולתנו

חזון הגאולה - מדינת ישראל - בידי מי האחרויות - סימני הגאולה - גאולה ותשובה - פריחה ושגשוג - עליות ומורדות - טעויות וכשלים בזיהוי.