השומר הדתי

תנועת הנוער הציונית דתית בפולין – מחקר מקיף שהיה לעבודת הדוקטורט שלי וסדרת מאמרים המספרים את סיפורה של תנועת הנוער הדתית שנשכחה.

כנסת השומר הדתי ובני עקיבא בפולין בימי השואה – ב – הצלה מול הגנה

הנוער בדתי מיעט ליטול חלק במרד הגטאות - מדוע? הנוער הדתי בחר להעדיף הצלה על הגנה - חילוץ על מרד לוחם. אףכי חבריו נטלו חלק גם בהצלה וגם בהגנה.

הרב דוד אביגדור – מורה וחבר מדריך וידיד

הרב דוד אביגדור, דמות רבנית מיוחדת בחוגי המזרחי ותנועת תורה-ועבודה בפולין. התאהב בחברי השומר הדתי והצטרף להנהגת התנועה, כמדריך וידיד, מחנך ומורה דרך. למרות מאמצים רבים לחלצו, הרב דוד נספה השואה.

כנסת השומר הדתי ובני עקיבא בפולין בימי השואה – א

הפעילות של חברי כנסת השומר הדתי ובני עקיבא בפולין בימי השואה כמעט ולא נזכרה במחקר ובשלל פרסומים על תנועות הנוער הציוניות בשואה. מאמר זה מנסה להשלים קצת מהחסר. הוא חלק ראושן משני מאמרים שמוקדשים לנושא. בתמונה מדריכי השמה"ד בבנדין, חלקן עוטים טלאי צהוב.

המקורות הרוחניים והתנועתיים של חברי קיבוץ כפר עציון

מה היו מקורות היניקה מהם שאבו חברי קיבוץ כפר עציון את מסכת הערכים שהניעה אותם לאורחות חייהם, להתיישבות ולמערכה בגוש עציון.

מדריך ציוני דתי למסייר בפולין

מדריך למסייר בפולין במבט ציוני דתי. ארגונים - דמויות - פרשיות ואתרים מרכזיים בפולין. גרסה שנייה מעודכנת ומעובדת, אדר תשפ"ג.

מיודובה 26 בקרקוב – בית ספר תחכמוני

סיפורו של בית הספר תחכמוני בקרקוב, 1939-1931, שהיה מוקד הפעילות הציונית דתית בעיר אחרי המלחמה, 1949-1945. בתמונה הילדים ששרדו בפתח הבית, שנותר ללא שינוי עד היום.

מסכת היחסים בין כפר עציון לרבדים – בין השומר הדתי לשומר הצעיר

בין הקיבוץ הדתי כפר עציון לקיבוץ השומר הצעיר רבדים, התפתחה מערכת יחסים מיוחדת. מה שורשיה, מה מחבר ומה מבדיל בינהם?

שלום קרניאל – התגשמות כל הנאצל ביהדות ובאדם

שלום טרללר - קרניאל, מראשי כנסת השומר הדתי בפולין וממעצבי דרכה הרעיונית, עלה ארצה, הצטרף לקבוצת אברהם ועלה לכפר עציון - מה הניע אותו בדרכו החינוכית והקיבוצית.

יצחק רוזנברג – חבר השומר הדתי בפולין

יצחק רוזנברג - צעיר ציוני דתי מזוויירצ'ה, שבחר להצטרף לשומר הדתי והיה דמות משמעותית בתנועה. בה פעל עד שנספה באושוויץ- בירקנאו.