דברי תורה

כאן יבואו שיעורים שפיתחתי ולקטי מקורות בנושאים תורניים: סביב לוח השנה העברי, עם ישראל וארץ ישראל, דמוקרטיה ויהדות, ציות עיוור לסמכות, ועוד.

מגילת ההפך – עיני את בוכה או צוחקת

מגילת אסתר וימי הפורים חתומים בחותם "ונהפוך הוא" - מגילת ההפך. לפנינ מבט מהופך על המקובל והרווח בהבנת סיפור המגילה וימי הפורים. והכל ממקורות בית המדרש וממסורת ישראל.

חידת נס פך השמן ופתרונה

סיפור נס פך השמן אינו עומד בביקורת ההלכה ולא המחקר ההיסטורי. מה הביא את חז"ל למקד את חג החנוכה בנס פך השמן? ובמה כשלה התנועה הציונית, שלא הבינה ערכו ומשמעותו של נס פך השמן.

"מה הטעם פתח בבראשית?" – לבירור פירושו של רש"י ל"בראשית"

מה פשר בחירתו של רש"י לפתוח את פירושו לתורה בעניינה של ארץ ישראל. ומה עולה מעיון בדבריו באשר ליחס בין עם ישראל וארץ מולדתו.

ראשית צמיחת גאולתנו

חזון הגאולה - מדינת ישראל - בידי מי האחרויות - סימני הגאולה - גאולה ותשובה - פריחה ושגשוג - עליות ומורדות - טעויות וכשלים בזיהוי.

"חטא העיגול" או מגמת הבידול – מנורה יישרת קנים

מה הביא את הרבי האחרון מלובביץ לדבוק במנורת חנוכה יישרת קנים, בשונה מהממצא הארכאולוגית ומהמסורת הרווחת.