כנסת השומר הדתי

כנסת השומר הדתי ובני עקיבא בפולין בימי השואה – ב – הצלה מול הגנה

הנוער בדתי מיעט ליטול חלק במרד הגטאות - מדוע? הנוער הדתי בחר להעדיף הצלה על הגנה - חילוץ על מרד לוחם. אףכי חבריו נטלו חלק גם בהצלה וגם בהגנה.

הרב דוד אביגדור – מורה וחבר מדריך וידיד

הרב דוד אביגדור, דמות רבנית מיוחדת בחוגי המזרחי ותנועת תורה-ועבודה בפולין. התאהב בחברי השומר הדתי והצטרף להנהגת התנועה, כמדריך וידיד, מחנך ומורה דרך. למרות מאמצים רבים לחלצו, הרב דוד נספה השואה.

כנסת השומר הדתי ובני עקיבא בפולין בימי השואה – א

הפעילות של חברי כנסת השומר הדתי ובני עקיבא בפולין בימי השואה כמעט ולא נזכרה במחקר ובשלל פרסומים על תנועות הנוער הציוניות בשואה. מאמר זה מנסה להשלים קצת מהחסר. הוא חלק ראושן משני מאמרים שמוקדשים לנושא. בתמונה מדריכי השמה"ד בבנדין, חלקן עוטים טלאי צהוב.

יצחק רוזנברג – חבר השומר הדתי בפולין

יצחק רוזנברג - צעיר ציוני דתי מזוויירצ'ה, שבחר להצטרף לשומר הדתי והיה דמות משמעותית בתנועה. בה פעל עד שנספה באושוויץ- בירקנאו.

בכל מאודם – קיבוץ עובדיה בסלבקוב

בקיבוץ ההכשרה עובדיה שבסְלָבְקוֹב התקבצו נערים ונערות ששאפו ליצור דגם של חיים יהודיים חדשים, חיי שיתוף ברוח תורה ועבודה. עוצמת הלהט הרוחני שלהם יצרה קבוצה יוצאת דופן שהייתה מופת עבור הקיבוצים הדתיים בארץ ובגולה, אלא שללהט העצום היה גם מחיר.

"שאלת הבחורה" בכנסת השומר הדתי – חֶבְרה משותפת וצנועה

החינוך המשותף (קואדוקציוני) היה עיקרון חשוב בתנועת הנוער כנסת השומר הדתי בפולין. הדבר עורר ביקורת חריפה, אך הצעירים נותרו דבקים בדרכם.

התנועה שנגאלה מתהום הנשייה – השומר הדתי

סיפורה הנעלם של תנועת הנוער הציונית דתית בפולין - כנסת השומר הדתי. תנועת נוער מורדת ולומדת, צופית וחלוצית, תנועה שקידשה את רעיון תורה-ועבודה ותבעה מבוגריה עלייה לארץ ישראל והצטרפות לקיבוץ דתי.