גוש עציון – כללי

אנו ושכנינו בהר חברון – יהודים וערבים בגוש עציון

מסכת יחסי שכנות מורכבת שוררת בין מתיישבי גוש עציון לדורותיהם לבין ערביי הסביבה. יחסי אחווה ורעות לצד עיונות, התנכלויות ומערכה כבדה.

דרך האבות – מסע לכפר עציון

סקירה על ספרה של חנה נוסבוים רוזן - המספר את סיפור מסעם של הוריה, שלמה ורחל, משדלץ שבפולין לכפר עציון.

מסכת היחסים בין כפר עציון לרבדים – בין השומר הדתי לשומר הצעיר

בין הקיבוץ הדתי כפר עציון לקיבוץ השומר הצעיר רבדים, התפתחה מערכת יחסים מיוחדת. מה שורשיה, מה מחבר ומה מבדיל בינהם?

גוש עציון בתש"ח – ויצחק רבין

יצחק רבין, פיקד על חטיבת הראל, שחלק מלוחמיה היו בין מגיני גוש עציון. אחרי מלחמת ששת הימים, חזר לפקוד את האזור בו נפלו לוחמים שהיו בפיקודו ובהיותו ראש הממשלה גילה יחס מיוחד לגוש עציון.

שורשים בהר – ארבעים שנה בגוש עציון

תמצית סיפורו של גוש עציון מראשית ההתיישבות היהודית באזור בשנת 1927 ועד השיבה לגוש עציון, 1967