גוש עציון

כאן יבואו פירות עיון ולימוד מחקר וחינוך בנושא מורשת גוש עציון – מאמרים, חוברות, הרצאות מוקלטות, תיאור ספרים וחוברות שפרסמתי ועוד.

הל"ה – דמויות מופת

דוד בן גוריון, העריך את הל"ה: מחלקה שריכזה בתוכה תפארת אדם וגבורת תום ועושר נפשי. תעמוד לעד בתולדות עמנו. כפירי ישראל אלו מזגו בתוכם משובת נעורים והוא עלומים, חכמה עליונה ערגון עקידה וגבורה עזה ממוות.

"איש חולם ובעל מעשים" – שמואל צבי הולצמן מחולל כפר עציון

שמואל צבי הולצמן יזם ב-1933 את חברת אל ההר והקים את כפר עציון, תרצ"ד-תרצ"ז, 1937-1934. בזכותו גאלה קק"ל את האדמות ועליהן קמו ארבעה קיבוצי גוש עציון,

כיצד הסתיים הקרב האחרון בכפר עציון?

מגיני כפר עציון - חברי הקיבוץ ואנשי יחידות התגבורת - לחמו בקרב עד הכדור האחרון, ביום ד' באייר תש"ח, 13 במאי 1948. כמעט כולם נפלו בעמדות תוך כדי לחימה באויב.

מגדל עדר – מושבה חרדית בין ירושלים לחברון

קורותיה של המושבה החרדית - מגדל עדר, מיסודה של חברת זכרון דוד - תרפ"ז-תרפ"ט, 1929-1927. ר' יצחק גרינוולד הוא שיזם ניסיון התיישבות חלוצי זה, שהניח מסד לגוש עציון הפורח ומשגשג בימינו.