הציונות הדתית בפולין

הרצאה שניתנה בבית שלום עליכם בתל אביב