ציונות דתית

פרק זה מוקדש לבירור מהותה של הציונות הדתית ולהבהרת רעיון תורה-ועבודה; אישים ודמויות; רשימות ותוצרים במסגרת הקיבוץ הדתי.

הערפל חותר תחת היסודות – לבירור רעיון תורה-ועבודה

רעיון תורה ועבודה כפי שהגוהו הראשונים עיקרו חתירה לצדק חברתי. ערך העבודה - עמל כפיים, הינו ערך משרת שמאפשר יצירת חברה-כלכלה מוסרית וצודקת.

שתי עמדות מוצא מכוננות חיי תורה-ועבודה

מאמר זה בוחן שתי עמדות מוצא תורניות המכוננות חיי תורה-ועבודה. האחת עולה בדברי הרב צ"ה קלישר והשנייה פרי הגותו של האדמו"ר החלוץ - הרב ישעיהו שפירא.