גוש עציון

כאן יבואו פירות עיון ולימוד מחקר וחינוך בנושא מורשת גוש עציון – מאמרים, חוברות, הרצאות מוקלטות, תיאור ספרים וחוברות שפרסמתי ועוד.

גוש עציון בעיניו של רבי בנימין

רבי בנימין - יהושע רדלר פלדמן - איש העלייה השנייה, תלמיד חכם, סופר ועיתונאי, איש הגות ופעיל ציוני, בחר לקבוע מושבו בכפר עציון. הוא התרשם והתפעל מחברת המופת אותה הקימו חברי הקיבוץ על פסגת הר עציון.

מסכת היחסים בין כפר עציון לרבדים – בין השומר הדתי לשומר הצעיר

בין הקיבוץ הדתי כפר עציון לקיבוץ השומר הצעיר רבדים, התפתחה מערכת יחסים מיוחדת. מה שורשיה, מה מחבר ומה מבדיל בינהם?

במבחן הנאמנות – כיצד הגיבו חברי כפר עציון להצעת הפינוי

בעיצומם של ימי המצור והמערכה בגוש עציון, תש"ח, 1948, הוצע לחברי כפר עציון הנשואים, האבות לילדים, לפנות את המקום ולעבור לשפלה. כיצד התמודדו החברים עם מבחן הנאמנות שהוצב בפניהם?

שלום קרניאל – התגשמות כל הנאצל ביהדות ובאדם

שלום טרללר - קרניאל, מראשי כנסת השומר הדתי בפולין וממעצבי דרכה הרעיונית, עלה ארצה, הצטרף לקבוצת אברהם ועלה לכפר עציון - מה הניע אותו בדרכו החינוכית והקיבוצית.

גוש עציון בתש"ח – ויצחק רבין

יצחק רבין, פיקד על חטיבת הראל, שחלק מלוחמיה היו בין מגיני גוש עציון. אחרי מלחמת ששת הימים, חזר לפקוד את האזור בו נפלו לוחמים שהיו בפיקודו ובהיותו ראש הממשלה גילה יחס מיוחד לגוש עציון.

בדרך מחלקת ההר – הל"ה

מסלול המסע של מחלקת ההר- הל"ה מזמן מפגש עם אתרים חשובים בקורות עמנו. המאמר מלווה את מסלול המסע של המחלקה מהר טוב לעבר גוש עציון, ומתמקד באתרים וסיפורים שבדרך.

בעקבות הל"ה

סיפורה של מחלקת ההר - הל"ה, שנפלו בקרב גבורה בהיחלצם לעזרת גוש עציון הנצור ומותקף. - חוברת בהוצאת בית ספר שדה כפר עציון, תשס"ח

"מעטה עצי פרי ועצי יער"

במגילת הנטיעה שכתב שלום קרניאל, תש"ו, בא לביטוי עמוק הערך המיוחד של נטיעת העצים בהרי יהודה. מגילה זו ביטאה את היסוד לעלייה לכפר עציון, בשנת תש"ג, 1943.

שורשים בהר – ארבעים שנה בגוש עציון

תמצית סיפורו של גוש עציון מראשית ההתיישבות היהודית באזור בשנת 1927 ועד השיבה לגוש עציון, 1967