השומר הדתי

תנועת הנוער הציונית דתית בפולין – מחקר מקיף שהיה לעבודת הדוקטורט שלי וסדרת מאמרים המספרים את סיפורה של תנועת הנוער הדתית שנשכחה.

בכל מאודם – קיבוץ עובדיה בסלבקוב

בקיבוץ ההכשרה עובדיה שבסְלָבְקוֹב התקבצו נערים ונערות ששאפו ליצור דגם של חיים יהודיים חדשים, חיי שיתוף ברוח תורה ועבודה. עוצמת הלהט הרוחני שלהם יצרה קבוצה יוצאת דופן שהייתה מופת עבור הקיבוצים הדתיים בארץ ובגולה, אלא שללהט העצום היה גם מחיר.

"שאלת הבחורה" בכנסת השומר הדתי – חֶבְרה משותפת וצנועה

החינוך המשותף (קואדוקציוני) היה עיקרון חשוב בתנועת הנוער כנסת השומר הדתי בפולין. הדבר עורר ביקורת חריפה, אך הצעירים נותרו דבקים בדרכם.

התנועה שנגאלה מתהום הנשייה – השומר הדתי

סיפורה הנעלם של תנועת הנוער הציונית דתית בפולין - כנסת השומר הדתי. תנועת נוער מורדת ולומדת, צופית וחלוצית, תנועה שקידשה את רעיון תורה-ועבודה ותבעה מבוגריה עלייה לארץ ישראל והצטרפות לקיבוץ דתי.